Isang kampanya kung saan ang pamahalaang lokal ay lumilikha ng ikabubuhay ng ating mga kababayan.
Hindi kayang sabay sabay subalit pinagsusumikapang makatulong sa lahat ng maabot ng programa sa abot ng makakaya bastat magtiwala ka lamang kabayan.


For more info, please click here