Apatnaput pitong pares na magsingirog ang ating napagisang dibdib sa isinagawang “Kasalang Bayan”.
Aputnaput pitong pares na nabiyayaan ng pagpapala at sakramento ng kasal.
Kayo ay aming binabati at nawa’y paigtingin po ninyo ang pagbigkis sa inyong pamilya.
Pagbati mula sa ating Ama ng Bayan Mayor Jose Boyong Boyong Dizon at Vice Mayor Jesulito Doc Lito Galapon.