Kaalinsabay ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2020 ay pinangunahan ng Kabataang Guimbanians ang pagtatanim ng gulay sa iba’t-ibang barangay tulad ng Barangays SARANAY, MANACSAC at SAN ROQUE.

Ito ay isang pagpapakita na ang ating kabataan, sa kabila ng kanilang murang edad, ay kabahagi ng Pamahalaan sa pagsusulong ng magagandang programa sa ating bayan, upang tiyakin ang isang malusog at masiglang komunidad.

Dahil ang Kabataang Guimbanians, Maalam at May Pakialam 👌
#SulongGuimbaKongMahal 💚