Jobs generation project ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon na isinasakatuparan ng ating PESO manager Honey Grace Sarte sa suporta at pagtataguyod ng DOLE.

Tulong pantawid sa buhay para sa dalawandaan at anim na benepisyaryo.

#GuimbaKongMahal