Ang tulong pangkabuhayan na ito ay hango sa plano ng ating Mayor na mapagkalooban ng munting kabuhayan ang ating mga kababayan sa abot ng makakaya ng ating pamahalaang lokal na agad sinimulang isakatuparan ng ating PESO manager tangan tangan ang mabuting layunin ng programa.

Pana panahon ay bibisitahin ng PESO ang mga negosyo cart na ito upang tignan ang progreso ng proyekto para makita at matantos kung naiangat ba nito ang kabuhayan ng benepisyaryo. Naglalayon na madagdagan pa ang mga ganitong programa.

Para sa bayan at mamamayan
#GuimbaKongMahal