Pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga may kapansanan Disyembre 3, 2020 isinagawa sa isang simpleng paggunita

Bagamat may mga kapansanan at hindi makakakilos ayon sa normal na pamamaraan ang persons with disability (PWD) ay mayroong mahalagang papel na ginagampanan sa ating lipunan sapagkat may natatangi silang kakayahan at hindi sila dapat na madiskrimina ayon sa batas.

Ang ating lokal na Disability Affairs Office (PDAO) sa pamumuno at lubos na suporta ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon ay hindi kailanman magpapagapi sa mga balakid at hamon na kinakaharap sapagkat taglay sa puso at diwa ang prinsipyo na ang kapansanan ay hindi hadlang para sa pagtupad ng pangarap.

Kakaibang talento sa lahat ng antas, kanila nang naipamalas sa ibat ibang panig ng daigdig kanilang napatunayan na sila ay kayang kayang umangat sa kabila ng mga pasakit na kanilang dinanas.

Paglingap sa kapwa, respeto sa sarili at pagunawa sa kahinaan ng iba, yan ang disiplinang nais maipabatid ng ating Mayor. Lilipas ang mga problema, mapaparam ang lungkot at pagdurusa, matibay na prinsipyo at paninindigan kalakip ng masidhing pananampalataya sa Poong Maykapal, lahat ay makakalagpas, ang Bayan ay muling babangon para sa mapayapa at matiwasay na bukas.

Kasama ang PDAO at ating Mayor’s Office sa adhikain at adbokasiya ng pagbangon para sa buhay na payapa at sagana sa ilalim ng Bagong Normal.

#pagasaatpananalig, pagkakaisa at tunay na malasakit
#SulongPWD
#GuimbaKongMahal