Pormal ng binuksan ang ating sariling quarantine and care facility.

Isinagawa ang isang simpleng blessing ng pasilidad. Walang pagkain na inihain at talagang inagurasyon lamang na sinaksihan ng mga opisyales ng PDOH at Pamprobinsyang kagawaran ng kalusugan (PHO).

Pasilidad na yumayakap at dumadamay sa abang kalagayan ng mga nabibiktima ng Covid. Serbisyong DIZON na umaalalay sa ating mga kababayan gaano man kahirap ang sitwasyon at kalagayan natin ngayon.

Makakaasa ang mamamayan na hanggang sa huling tauhan ng munisipyo na nakatayo ay ipagpapatuloy namin ang paglilingkod sa inyo. Kapos man tayo sa pondo pinagyayaman ng ating Mayor kung ano ang mayroon tayo at ibinabahagi ito sa mamamayan lalo na sa ating mahihirap na kababayan.

#GuimbaKongMahal
Hanggang sa dulo ng laban
Sama sama tayong maninindigan