Sa lahat ng Novo Ecijano
Sa mga kababayan ko.
Ipinagdiriwang natin ang ika 125 taon ng Unang Sigaw ng Nueva Ecija habang nahaharap tayo sa pandemya.
Hinahamon tayo ng pagkakataon at kinakailangan nating MAGKAISA upang mapaglabanan natin ang kalabang hindi nakikita.
Tinatawagan ko ang bawat mamamayang nagpapahalaga sa buhay. Samahan nyo po ang pamahalaang lokal sa labang ito sapagkat kinabukasan na ng ating mga anak ang nakasalalay.
Ang ating kooperasyon
Ang ating pakikiisa ang syang magtatawid sa atin sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Ipakita natin sa lahat na ang mamamayan ng Guimba ay may disiplina, pinapahalagahan ang buhay at may malasakit sa kapwa.
Malaking bagay kung kayo ay:

 1. Hindi muna lalabas kung hindi naman mahalaga ang pakay.
 2. Huwag munang dumalo sa mga piging o kainan, huwag munang makipag inuman at huwag munang pupunta sa mga umpukan o pagkakatipon tipon.
 3. Kung kayo ay galing sa labas at may naramdaman, agad na ireport sa RHU, BHERT, BHW upang maagapan.
 4. Makabubuting ihiwalay ang sarili bilang proteksyon sa mga kasama sa bahay
 5. Tamang pagsusuot ng face mask face shield at palagiang pag aalcohol o paghugas ng kamay
 6. Dumistansya sa ating kapwa kapag tayo ay nasa labas ng ating tahanan.
 7. Sumunod sa lahat ng tagubilin ng pamahalaan.
  Sa ambag nyong ito at kooperasyon, ating mapagtatagumpayan anumang kalaban.
  Salamat po. Kaawaan tayo ng Dyos na lumikha.