Jobs generation program ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon sa pamamagitan ng PESO. Pagpapaunlad sa kakayahan ng ating mga manggagawa. Paglilinang sa kanilang kaalaman upang maging handa para sa kanilang pagunlad bilang manggagawang angat ang antas ng kahusayan.

Maaari din nilang magamit bilang livelihood o alternative source of income.

Nagsusulong ng kapakanan ng mamamayan para sa produktibong pamayanan.

#GuimbaKongMahal