Another Good News ngayon. Complied to every requirement ser by the National Government, COA and what the law requires yan ang suma total ng marka bilang GOOD FINANCIAL HOUSEKEEPING.Masinop na pangangalaga ng kaban ng bayan. Maayos na pamamalakad ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon. Pagtupad sa tungkulin at pagtugon sa atas na gawain.