Pagiingat sa kaban ng bayan
Sigurado at mahusay na pinangangalagaan.

Wagi na naman tayo kabayan.
Yan ang binigay na marka para sa LGU Guimba sa nakalipas na Good Financial Housekeeping performance audit.