Awardee po tayong muli ng Good Financial Housekeeping status na bayan.
Ito ang assessment/evaluation o financial audit para sa pamamahala ng pondo ng bayan. Dito ay kitang kita natin na ang lahat ng pondo ay naaayon sa patakaran, batas at kung ito ba ay dumaan sa tamang proseso. Tinitignan din ng audit process kung masinop ang naging pamamahala.
Nais naming ipakita sa mamamayan na sa ating bayan inuuna ang kapakanan ng mamamayan at ang ating pondo ay ginugugol sa mga proyekto at programang pinakikinabangan at pakikinabangan ng lahat.