Check nyo na po ang inyong pangalan

Huwag kakalimutan ang petsa at dalhin ang inyong ID o authorization kung iba ang kukuha.

“Palaganapin ang diwa at kahulugan ng pasko (pagbibigayan) sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa maliit man o malaking bagay”- – – (Mayor Jose Boyong Boyong Dizon)


For more info, click here