Basahin pong mabuti at intindihin upang malinaw na maisagawa ang mga kinakailangan para mapabilang sa GKM Educational Assistance Program (EAP).Open po ang pagtanggap ng aplikasyon simula July 4 hanggang 31, 2022. Mayroon papo kayong pagkakataon na maisaayos ang kaukulang rekisitos.