Malayo pa ang isang event pinaghahandaan na natin sapagkat nais ng ating Mayor Boyong Boyong Dizon na ang lahat ay napaghandaan upang masiguradong ligtas ang mga kaganapan para sa mamamayan.
Pinagpulungan na ng Council ang “Oplan Ligtas Undas” at magkakaroon pa ng isang pagpupulong upang repasuhin ang mga nauna ng napagusapan. Isasama din sa gagawing pagpupulong ang mga CSO o civil society organization at mga force multiplyer upang mailatag ang role at responsibilidad ng bawat isa.