Hudyat ng pagsisimula ng maningning na kapaskuhan sa bayang minamahal.Sinisimbolo nito na sa bawat dilim ay may liwanag ng bagong pagasa.

Pagusad sa pandemyang ating binuno sa nakalipas na dalawang taon.Kasabay nito ang patimpalak para sa “Panuluyan” na naglalarawan ng pagkakaisa sapagkat binuo ito gamit ang sama samang pagkilos ng mga kapitan mula sa ibat ibang barangay. Cluster 1 hanggang 8 ( 8 barangay bawat cluster).

Sa dulo, ang mga ngiti ng bawat isa ang mahalaga at ang kasiyahan ng mamamayan na panay ang kuha ng larawan ang syang pangunahing dahilan. Pakamahalin sana at ingatan ng mga taong nais na dito “Manuluyan”Wagi kayong lahat kabarangay.

Ipinakita nyo ang lubos at binigkis na suporta.