Sa pamumuno ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon ang mga naka kwarantina ay nahahatidan ng food packs bilang tulong o dagdag pagkain para sa kanila.
Alam ng ating Ama ng Bayan ang kanilang kalagayan sapagkat nakatutok sya sa lahat ng kaganapan kung kayat kanyang sinisiguro na may makakapitan ang ating mga kababayan sa panahon ng kagipitan lalo na at panahon ng gawat. Nakasuporta sa kanya ang pangalawang ama at mga konsehales ng Sangunian Bayan.
Patuloy syang naghahanap ng mga paraan kung paano may maipapaabot na tulong sa mamamayan ng ating bayan. Hindi din nya nais na inilalathala pa ang kanyang mga ginagawa subalit pana panahon ay kinakailangan kong iulat upang nalalaman ng lahat na ang tulong mula sa munisipyo ay dire diretso. Walang iwanan. Magkakasama tayong iigpaw sa pandemya patawid sa bagong normal.
Pakaingatan po tayong lahat ng Dyos na syang lumikha.