Sa atas ni Mayor Boyong Boyong Dizon ay nagsagawa ng flushing at disinfection ang Bureau of Fire Protection sa paligid ng Munisipyo ngayong araw upang siguraduhin na ito ay malinis at ligtas ang lahat ng ating mga kababayan na magsasadya dito para sa kanilang iba’t-ibang transaksyon.

BayangMayDisiplina 👌
#WeHealAsOneGuimbaKongMahal 💚