Sa ibaba ay ang kopya ng protocol para sa mga
Nagsisibalik na Overseas Filipino Worker (OFW) , Locally Stranded Individual (LSI) at sa lahat ng mga nagsisidating sa ating bayan.

Nakapaloob dito ang mga hakbang hakbang na giya para sa mga nagsisibalik nating mga kababayan.

Ito ay isang pamamaraan upang mayroon tayong talaan ng mga nagsisidating at lubos itong makakatulong sa ating laban kontra COVID19 sapagkat layunin nito na ating striktong mamonitor ang mga nagsisidating upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kaligtasan na din ng kanilang mga mahal sa buhay at pamayanang kinapapalooban sa pamamagitan ng pag kwarantina sa kanila. Ito ay mahigpit na tagubilin ng ating Mayor Boyong Boyong Dizon upang madali nating matukoy ang mga maaaring makapagdala ng sakit sa ating lugar. Madali na din ang magiging proseso ng contact tracing.

Mangyari po na kung may mga nagsisidating sa inyong lugar at pakiwari nyo na hindi ito dumaan sa proseso, agad na ipagbigay alam sa 09954129279 upang maaksyunan.

Mangyari din po na bago dumating ang inyong kaanak na OFW ay makipag ugnayan po kayo sa PESO Guimba para sa maayos na proseso at maalalayan na din po kayo ng ating pamahalaang lokal.

Sa tulong ng lahat
Covid ay ating malalabanan

#FightCovid
#SamaSamaTulongTulong