Abonong laan para sa mga magsasaka ng ating bayan.

Nais po naming maipaliwanag ang buong pangyayari sa likod ng pagkakaantala sa pamamahagi ng abono:

Ang DA national ay nagpanukala ng isang stratehiya kung saan ang mga abonong ibaba sa mga magsasaka ay dadaan nalang sa isang akreditadong kooperatiba na may kakayahang ibigay ang mga nais na pataba ng bawat magsasaka at ang ibabayad dito ay voucher na manggagaling sa DA National na nitong huli ay nagkaroon ng problema sa pagpapaimprenta. Hanggang sa kasalukuyan ay ganito pa din ang problema at tatlong libo (3,000) lamang ang bilang ng vouchers na naibaba. Ang mahigit isang daan dito ay ibinalik sapagkat nagdoble ng pangalan at mali ang mga nakaprint na detalye.

Dagdag dito, ang mga vouchers ay may mga pangalan na at halaga base sa kanilang RSBSA enrollment data o mga impormasyong ibinigay ng isang magsasaka katulad ng sukat ng lupang sinasaka sapagkat dito bumabase ang halaga na nakalagay sa voucher.

Ibinababa sa lahat ng magsasaka sa pamamagitan ng agri chairman ang listahan ng mga makakatanggap ayon sa mga aktwal na bilang at nakapangalan sa vouchers. Ang gagawin ng brgy agri chair ay iikutan at papipirmahin ang bawat nakatalang magsasaka sa listahan upang pagdating nila sa Cabaruan ay mabilis na ang proseso sapagkat hawak na nila ang kanilang vouchers upang i claim ang kanilang abono.

Samakatuwid kung wala pa sa listahan ay hindi ibig sabihin na wala ng matatanggap sapagkat ang 3,000 piraso ng vouchers na ito ay inisyal lamang sa bilang ng mga RSBSA members sa ating bayan. Hintayin po na kayo ay maabisuhan sapagkat patuloy na nakikipagugnayan ang ating lokal na opisina ng agrikultura sa DA Region.

Inutos na ng ating Mayor sa ating lokal na agrikultura (MAO) na maibigay ang lahat ng ayudang para sa magsasaka at sikaping maibigay ito ng wasto at nasa takdang oras.

Hangad ng ating Mayor na mabigyan ang lahat ng magsasaka at ito ang ating tinitindigang posisyon sa ating pakikipag usap sa nakatataas na antas ng pamahalaan. Sadya lamang na tayo ay nakadepende KUNG ANO at KAILAN maibababa sa atin ang anumang biyaya para sa sektor ng agrikultura. Wala po tayong kakayahang madaliin ang pagbaba ng mga ayuda at ang tangi lamang po nating magagawa ay maghintay at walang puknat na mag follow up.

Amin itong inilalahad sa lahat upang malaman ng bawat isa ang kalagayan ng mga ayudang nagmumula sa nasyunal na pamahalaan.

Para sa mga for release:
Hintayin po ang inyong schedule o abiso
Magsuot ng face mask at face shield
Sundin ang proseso

Maraming salamat po

Fertilizer Vouchers Distribution Photo