Pamimigay ng allowance para sa ating mga benepisyaryo ng Jobs and livelihood Generation program ng ating Mayor na hindi lamang pagbibigay kaalaman kundi Tesda Certified pa.

Sa pagpupunyagi ng ating PESO Officer Honey Wy Sarte at sa tulong ng ating partner na National line agency TESDA at Toplink.