Ito ang regular na isinasagawa sa buong kapaligiran ng pribado at pampublikong pamilihan.

Paniniguro at pagdekontamina ng lugar upang ligtas na magamit ng ating mga kababayan bilang sentrong pamilihan at kalakalan.

Wala tayong napupulot na sakit mula sa kapaligiran sapagkat mayroon tayong pamahalaan at Ama ng Bayan na nagtitiyak na ito ay mapanatiling ligtas para sa lahat at ang tanging kinakailangan na lamang ay ang pagiingat sa sarili at sa kapwa.

Para sa mamamayan at sa bayan
#GuimbaKongMahal