Matapos na maparalisa sa nakaraang pinagdaanang kalagayan at pinalitan ng temporary disinfection contingent personnel, umaarangkadang muli ang buong team at ginagalugad ang lahat ng posibleng kontaminado ng Covid.
Ibayong sigla at animoy parang walang pinagdaan ang ipinamamalas ng ating team habang isinasagawa ang disinfection ng mga lugar at pamayanan. Tangan tangan ang mithiing mapigilan ang pagkalat ng virus at mapanatiling ligtas ang mga pook na madalas puntahan ng ating mga kababayan.
Sama samang pagkilos
At tatawid tayong sabay sabay patungo sa bagong normal