Paghahanda at pagmomodernisa ng mga kagamitan para sa maagap na pagtugon sa mga emergency situation. Ang mga kasangkapan na ito ay critical sa pagsasalba ng buhay sapagkat bawat segundong lumilipas buhay ang nakasalalay.

Isa sa mga programang repormasyon ng bawat departamento ng pamahalaang lokal at lalo pang pagpapahusay ng kakayahan ng munisipyo ang isinusulong ng ating butihing Mayor Jose Boyong Boyong Dizon at ang lahat ng ito ay naglalayon na higit pang mapagsilbihan ang ating mga kababayan.

#RoadToResiliency
#GoForGawadKalasag
#SulongGuimbaKongMahal