Ibinukas na ng Guimba Community Hospital ang ultrasound at A1c Hemoglobin na aparato upang makatulong sa mga buntis at may internal na sakit gayundin ang Hemoglobin para sa mga diabetic.
Dagdag serbisyong pampubliko na abot kaya o higit na mababa kumpara sa mga pribadong laboratoryo.
Sa pagsusumikap ng Hospital Head Doc Manny Galapon at Mayor Jose Boyong Boyong Dizon na maisakatuparan ang mithiing makapagbigay ng serbisyong makatutulong sa ating mga kababayan
Sulong #GCH
Sulong #GKM