Republic 10754
“It is the declared policy of the State to give full support to the improvement of well-being and integration into mainstream society of persons with disability. It is the objective of Republic Act No. 10754 to provide persons with disability the opportunity to participate fully into the mainstream of society by granting them at least twenty (20%) discount and exemption from the value added tax on the sale of certain goods and services identified under Republic Act No. 9442 for the exclusive use, enjoyment or availment of persons with disability.”
Ibig sabihin sa tagalog na ang estado (gobyerno) ay sumusuporta at nagsusulong ng karapatan ng bawat taong may kapansanan.
Karapatan ng isang PWD na mabigyan ng diskuwento sa mga bagay at serbisyo na pinahihintulutan ng batas na ito.
Karapatan ng mga PWD na magkaroon ng free access sa mga lugar katulad ng pasyalan, restawran, pamilihan, botika at halos lahat ng lugar. Napakahalaga na hindi natin binabarahan ang kanilang daanan at paradahan (may mga marker).
Sa pamahalaang bayan ng Guimba, sa pamumuno ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon, sinisiguro na ang mga access na ito ay available para sa ating mga kababayan na may kapansanan. Ang munisipyo ay naglagay ng PWD ramp sa gusaling pangpamahalaan, Sanguniang Bayan, mga RHU o health centers at ospital (GCH Lying In) nang sa gayon ay magkaroon sila ng dadaanan. Binibigyan laya ng ating Mayor ang Person with Disability Affairs Office (PDAO) na pangunahan ang pondong laan para sa kanila upang maisakatuparan ang layunin ng batas.
Kayat kung makikita natin ang mga marker ng PWD huwag po nating babarahan ng ating motor o sasakyan, magpaubaya sa linya ng pila at sila ay pagmalasakitan.
LGU at PDAO Guimba nagsusulong ng kagalingan ng mga PWDs sa ating bayan