Covid update:kaganapan sa ating bayan. Impormasyon at hindi diskriminasyon.

Syam (+9) ang nagpositibo
Zero (-0) ang negative result
Zero (0) swab sa araw na ito
Lima (5) ang recovered na

Si Patient No. 291ay 31 taong gulang mula sa barangay Pasong Inchik, walang history of travel, close contact ni Pt No. 280. Nakakwarantina simula palang na maidentified na close contact

Si Patient No. 292 ay 42 taong gulang meat vendor mula sa barangay Cawayan Bugtong, nagtungo sa Angeles Pampanga, hindi pa natutukoy kung saan nya ito nakuha at kasalukuyang naka admit na sya sa ospital

Si Patient No. 293 ay 56 taong gulang sweeper sa palengke, mula sa barangay Sta Veronica, walang history of travel, na expose kay Pt No. 244 at kasalukuyan ng nakakwarantina.

Si Patient No. 294 ay 46 taong gulang nagtatrabaho sa NIA, mula sa barangay St John, nagtungo sa Pantabangan at San Jose kung saan maaari nya itong nakuha. Nakikipagugnayan na ang RHU sa nasabing dalawang bayan at patuloy na inaalam ang lahat ng nakasalamuha nya. Nakakwarantina na ang ating pasyente.

Si Patient No. 295 ay 44 taong gulang na magsasaka mula sa barangay Manacsac, walang history of travel subalit na exposed sa kanyang kabiyak na si Pt No. 252. Nakakwarantina na ang ating pasyente.

Si Patient No. 296 ay 8 taong gulang mula sa barangay Manacsac, close contact ni Pt No. 252. Nakakwarantina na ang ating pasyente.

Si Patient No. 297 ay 80 taong gulang mula sa barangay Manacsac, close contact ni Pt No. 252. Nakakwarantina na.

Si Patient No. 298 ay 62 taong gulang mula sa barangay Caiingin Tabing Ilog, nagtungo sa isang ospital sa Tarlac at kasalukuyan ng naka admit.

Si Patient No. 299 ay 51 taong gulang mula sa barangay Lennec at sa kasawiang palad ay binawian na ng buhay.

Inaasikaso na ang food packs para sa mga nakakwarantina gayundin ang disinfection schedule ng kanilang lugar.

Nadeklarang recovered na sila:
Pt No. 164 ng St John
Pt No. 206 ng St John
Pt No. 207 ng St John
Pt No. 201 ng San Roque
Pt No. 209 ng Banitan
Ayon sa DOH recovery and discharge criteria.

Patuloy po tayong mag-ingat sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ingatan nyo po ang inyong sarili habang nasa labas ng bahay upang hindi nyo na maiuwi pa sa inyong pamilya ang covid 19.

COVID19 Update as of May 9, 2021 photo