Covid update
Ulat mula sa MHO/RHU

Labing walo (+18) ang nagpositibo
Walo (8) naman ang recovered at
Isa ang nasawi.

Si Patient No. 352 ay 56 taong gulang mula sa barangay Sto Cristo, nagtungonsa Premiere Cabanatuan at hanggang sa kasaluluyan ay inaalam pa kung saan nya nakuha ang virus. Nakakwarantina si Pt No. 352

Si Patient No. 353 ay 48 taong gulang tagapagluto sa pulisya, walang history of travel maliban nalang sa pamamalengke sa ating pamilihang bayan, inaalam pa kung saan nya nakuha ang sakit. Nakakwarantina na sa isang pasilidad.

Si Patient No. 354 ay 42 taong gulang, mula sa barangay Sto Cristo walang history of travel at inaalam pa kung kanino nya ito nakuha. Naka kwarantina na sa isang pasilidad.

Si Patient No. 355 ay 43 taong gulang, mula sa barangay Sta Veronica, walang history of travel at exposure kung kayat inaalam pa kung saan nya ito nakuha. Naka kwarantina na sa isang pasilidad.

Si Patient No. 356 ay 36 taong gulang mula sa barangay Culong, walang history of travel at exposure kung kayat inaalam pa kung saan nya nakuha ang sakit. Naka kwarantina na sa isang pasilidad.

Si Patient No. 357 ay 30 taong gulang mula sa barangay Bunol, walang history of travel at exposure kung kayat inaalam pa kung saan nya nakuha ang sakit. Naka kwarantina na sa isang pasilidad.

Si Patient No. 358 ay 44 taong gulang police officer mula sa barangay Saranay, Nagtungo sa Cabanatuan at close contact ni Pt No. 324. Nakakwarantina na sa isang pasilidad.

Si Patient No. 359 ay 49 taong gulang, mula sa barangay Sta Veronica, walang history of travel at exposure kung kayat inaalam pa kung saan nya nakuha ang sakit. Naka kwarantina na sa isang pasilidad.

Si Patient No. 360 ay 44 taong gulang mula sa baranggay Saranay, walang history of travel at exposure kung kayat inaalam pa kung saan nya nakuha ang sakit. Naka kwarantina na sa isang pasilidad.

Si Patient No. 361 ay 40 taong gulang mula sa barangay Lennec, walang history of travel at exposure kung kayat inaalam pa kung saan nya nakuha ang sakit. Naka kwarantina na sa isang pasilidad.

Si Patient No 362 ay 50 taong gulang mula sa barangay Bagong Bario, walang history of travel at exposure kung kayat inaalam pa kung saan nya nakuha ang sakit. Naka kwarantina na sa isang pasilidad.

Si Patient No. 363 ay 46 taong gulang, mula sa barangay San Roque, nagtungo sa Pampanga, close ng isang positibo sa labas ng ating bayan. Naka kwarantina na.

Si Patient No. 364 ay 33 taong gulang police officer mula sa barangay Manacsac, walang history of travel, close contact ni Pt No. 324.nakakwarantina na sa isang pasilidad.

Si Patient No. 365 ay 36 taong gulang, detainee, mula sa barangay San Roque, walang history of travel at ang maaaring exposure lang nya ay mga kapwa detainee at ang tagapagluto ng pulisya. Naka kwarantina na sa isang pasilidad.

Si Patient No. 366 ay 45 taong gulang detainee mula sa barangay San Roque, walang history of travel at ang maaaring exposure lang nya ay mga kapwa detainee at ang tagapagluto ng pulisya. Naka kwarantina na sa isang pasilidad.

Si Patient No. 367 ay 41 taong gulang detainee, mula sa barangay San Roque, walang history of travel at ang maaaring exposure lang nya ay mga kapwa detainee at ang tagapagluto ng pulisya. Naka kwarantina na sa isang pasilidad.

Si Patient No. 368 ay 43 taong gulang detainee, mula sa barangay San Roque, walang history of travel at ang maaaring exposure lang nya ay mga kapwa detainee at ang tagapagluto ng pulisya. Naka kwarantina na sa isang pasilidad.

Si Patient No. 369 ay 35 taong gulang detainee mula sa barangay Manacsac, walang history of travel at ang maaaring exposure lang nya ay mga kapwa detainee at ang tagapagluto ng pulisya. Naka kwarantina na sa isang pasilidad.

Ipinagutos ng ating Mayor na isaayos na ang mga pwedeng maibigay sa mga biktima at paigtingin pa ang monitoring habang pinapalawak ang sakop ng contact tracing upang mabilis na madetermina at ma contain ang mg posibleng carrier ng virus.

Na deklarang recovered na sila:
Pt No. 270
Pt No. 277
Pt No. 278
279 jl delacruz
Recovered Cawayang Bugtong

Pt No. 240
Pt No. 261
Recovered St John

Pt No. 259
Pt No. 263
Recovered Saranay
Ayon aa DOH recovery and discharge criteria.

Pumanaw na si Pt No. 350 ng barangay San Miguel. Kami po ay nakikiramay.

Patuloy po tayong mag ingat mga kababayan.
Sumunod po tayo sa lahat ng patakaran upang ang covid ay maiwasan.

COVID19 Update as of May 19, 2021 photo