Mula sa ating naitalang 70 ay umakyat na ito sa 78 kung saan posibleng anim (6) agad ang kumpirmadong kaso na may relasyon sa nasawing biktima ng Covid.

Patient No. 71 ay 41 taong gulang mula sa barangay Sto Cristo at kawani ng palengke at posibleng direktang contact ni Patient No. 70

Patient No. 72 ay 59 taong gulang mula sa barangay Cavite at kawani ng palengke at posibleng direktang contact ni Patient No. 70

Patient No. 73 ay 62 taong gulang mula sa barangay Maturanoc at kasalukuyang dinidetermina kung saan nya ito nakuha

Patient No. 74 ay 21 taong gulang mula sa barangay San Roque at hanggang sa kasalukuyan ay inaalam pa kung saan nya ito nakuha.

Patient No. 75 ay 13 taong gulang mula sa barangay San Roque kabahay at direktang contact ni Patient No. 70 at anak ni Pt. No. 76

Patient No. 76 ay 44 taong gulang mula sa barangay San Roque kabahay at direktang contact ni Pt No. 70

Patient No. 77 ay 34 taong Gulang mula sa barangay San Roque kabahay at direktang contact ni Pt No. 70

Patient No. 78 ay 2 taong gulang mula sa barangay San Roque kabahay at direktang contact ni Pt No. 70, 75 at 76 at anak ni Pt No. 77

Sila ang mga kumpirmadong positibo sa Covid at biktima ng pandemya. NAPAKABILIS nitong kumalat sapagkat mayroong sintomas at hindi katulad ng mga naunang mga kaso ng Covid na Asymptomatic

Ito din ang nagbunsod kung bakit kailangan mag Hospital Quarantine ang lying in at magkaroon ng temporary quarantine closure ang palengke sanhi ng MABILIS na pagkalat at pagkahawa hawa kung kayat kinakailangang magpatupad ng measure upang pigilan ang sakit sa pamamagitan ng pagdetermina ng mga close contact at pagpapaloob sa kanila sa kwarantina.

Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na isinasagawa ang contact tracing para sa syam na biktima ng covid (Pt 70 to 78) at patuloy na isinasagawa dire diretso ang disinfection, monitoring, swab testing, pagbibigay ng pagkain at gamot kasama na ang pagbibigay ng iba pa nilang kailangan na kayang ibigay ng pamahalaan, monitoring at koordinasyon.

Pinapaalalahanan ang lahat ng magsuot ng face mask (MASK) maghugas o magdisinfect ng kamay (HUGAS), dumistansya ng isang metro (IWAS) kung nais ninyong kayo ay maligtas. Ang inyong pagiingat ay malaking tulong na sa munisipyo upang maigpawan ang matinding pagsubok na ito.

Ipanalangin po natin ang mga biktima at huwag ng dagdagan (pagdiskrimina at pagkakalat ng maling balita) ang kanilang paghihirap at sakit ng kalooban. Tulungan natin silang makaahon sa kanilang kalagayan at tulungan natin ang pamahalaan para sa kapakanan ng lahat.