Ingat po ang lahat at huwag napo sanang
maging pasaway. Magsuot po tayo ng face mask at dumistansya ng isang metro.

Kapag tumama sayo ang Covid sigurado pati kapwa at mga kamag anak mo didistansya sayo at matatakot. Kawawa ang uuwian nating pamilya na mahahawa dahil sa ating kapabayaan at kawalan ng disiplina. Kung mahal mo pa ang iyong buhay at pamilya sumunod ka kabayan.