Labing Tatlo (+13) ang positibong kaso.

Mga kaso:
PATIENT NO: 997 AGE: 82 GENDER: MALE
ADRESS: BRGY. STO CRISTO
STATUS: SYMTOMATIC
DISPOSITION: HOSPITAL ADMITTED
Walang travel history at wala pang madeterminang exposure

PATIENT NO: 998 AGE: 1 GENDER: MALE
ADRESS: BRGY. CAWAYAN BUGTONG
STATUS: ASYMTOMATIC
DISPOSITION: HOME QUARANTINE
Naging close contact ng isang covid positive

PATIENT NO: 999 AGE: 26 GENDER: FEMALE
ADRESS: BRGY. CAWAYAN BUGTONG
STATUS: SYMTOMATIC
DISPOSITION: HOME QUARANTINE
Online teacher, walang travel history at naging close contact ng isang covid positive

Patient no: 1000 age:24 gender:FEMALE
address: BRGY, SAN RAFAEL
status:ASYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Agri engr. Galing ng Baesa Quezon City at wala pang madeterminang exposure

Patient no:1001 age: 59 gender: FEMALE
address: SUBOL,
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Walang travel history at naging close contact ng isang Antigen Positive

Patient no: 1002 age: 69 gender: MALE
address: BRGY MATURANOC.
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Walang travel history at naging close contact ng isang covid positive

Patient no:1003 age: 77y gender:MALE
address: ST JOHN
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Walang travel history at naging close contact ng isang covid positive

Patient no:1004 age: 60 gender:MALE
address: TAMPAC 2-3
status: SYMPTOMATIC
disposition: TTMF
GCH staff, walang travel history at wala pang madeterminang exposure

Patient no:1005 age: 30 gender:FEMALE
address: TAMPAC 1
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Nurse sa dialysis center GCH, walang travel history at naging close contact ng isang covid positive

Patient no: 1006 age:42 gender:MALE
address: BRGY CONSUELO
status:ASYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Ambulance driver, naging close contact ng isang covid positive

Patient no: 1007 age:16 gender:MALE
address:BRGY CONSUELO
status:SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Walang travel history at naging close contact ng isang covid positive

Patient no: 1008 age: 58 gender: FEMALE
address: NAGLABRAHAN
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Sanidad, walang travel history at wala pang madeterminang exposure

Patient no: 1009 age: 33 gender: FEMALE
address: STO CRISTO
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
DOH-RHU, walang travel history at wala pang madeterminang exposure

Walo sa ating kaso ay mga close contact kung kayat sila ay mga nakakwarantina na bago pa. Maisagawa ang testing. Kusa namang nagkwarantina na ang apat at ang isa ay nagmula sa Metro manila.

Patuloy na pahirapan ang pagdadala sa mga pagamutan kung kayat kinakailangang mag ingat ang lahat. 

COVID-19 Update as of September 16, 2021 photo