Sampu (+10) ang positibong kaso

Mga kaso:
Patient no: 1339 age: 59 gender: FEMALE
address: BRGY. CAVITE
Status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Walang travel history at nagging close contact ng isang covid positive

Patient no: 1340 age: 58 gender: FEMALE
address: BRGY. BACAYAO
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Teacher, walang travel history at wala pang madeterminang exposure

Patient no: 1341 AGE: 68 GENDER: FEMALE
address: BRGY. STO. CRISTO
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Walang travel history at nagging close contact ng isang Covid positive

Patient no: 1342 age: 31 gender:MALE
address: Brgy Cavite
status: asymptomatic
disposition: HOME
Driver, walang travel history at nagging close contact ng isang
covid positive

Patient no: 1343 age: 53 gender:FEMALE
address: Brgy CAVITE
status: symptomatic
disposition: HOME
Walang travel history at nagging close contact ng isang
Covid positive

Patient no: 1344 age: 16 gender:FEMALE
address: Brgy CAVITE
status: symptomatic
disposition: HOME QUARANTINE
Walang travel history at nagging close contact ng isang
Covid positive

Patient no: 1345 age: 25 years old gender: FEMALE
address: BRGY. BACAYAO
Status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Walang travel history at wala pang madeterminang exposure

Patient no: 1346 age: 16 gender: FEMALE
address: BRGY MATURANOC
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOSPITAL ADMITTED
Walang travel history at wala pang madeterminang exposure

Patient no:1347 age: 50 gender: FEMALE
address: CARDINAL
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Walang travel history at wala pang madeterminang exposure

Patient no:1348 age: 32Y gender: FEMALE
address: BALINGOG WEST
status: SYMPTOMATIC
disposition: ADMITTED
Nagtungo ng Cabanatuan at wala pang madeterminang exposure

Pinagiingat po ang lahat . Hinihikayat ng Pamahalaang Lokal ang mamamayan na magpabakuna upang magkaroon ng proteksyon laban sa sakit na hindi nakikita.

COVID-19 Update as of October 17, 2021 photo