Walo (+8) ang positibong kaso
Mga kaso:
Patient no: 1286 age:23 gender:FEMALE
address: BRGY, LENNEC
status: SYMPTOMATIC
disposition:BIU
TL, walang travel history at wala pang madeterminang exposure
Patient no:1287 age: 68 gender: MALE
address: SAN BERNARDINO
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Walang history of travel at wala pang madeterminang exposure
Patient no: 1288 age: 52 yrs old gender: MALE
address: BRGY. STA LUCIA
status: SYMPTOMATIC
disposition: ADMITTED
Walang travel history at wala pang madeterminang exposure
Patient no:1289 age: 64 gender: MALE
address: SAN ROQUE
status: SYMPTOMATIC
disposition: ADMITTED
Walang travel history at wala pang madeterminang exposure
Patient no:1290 age: 60y gender: MALE
address: SAN ROQUE
status: SYMPTOMATIC
disposition: ADMITTED
Walang history of travel at wala pang madeterminang exposure
Patient no: 1291 age: 48 gender: FEMALE
address: BRGY LAMORITO
status: ASYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Nagtungo ng Tarlac Hospital at naging close contact ng isang covid positive
Patient no: 1292 AGE: 81 GENDER: MALE
address: BRGY. CAWAYAN BUGTONG
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOSPITAL ADMITTED
Nagtungo ng Premiere Cabanatuan at wala pang madeterminang exposure
Patient no: 1293 age: 31 gender: MALE
address: BRGY FAIGAL
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOSPITAL ADMITTED
Nagtungo ng Cabanatuan at wala pang madeterminang exposure
Lima sa Sampung kaso ay pawang mga nasa ospital at ito ay indikasyon na ang mga nagsusulputang kaso ay maaaring nasuri lamang matapos na makaramdam ng mga
senyales na ito ay may kinalaman sa Covid. Mas makabubuti po na ireport agad sa RHU kung kayo ay may biglaang karamdaman. Apat sa mga positibong kaso ay mga senior.
Mariing pinagiingat ang lahat