ZERO Case tayo kahapon mga kababayan.

Nararapat na ipagpasalamat.
Kinakailangang magingat at magpabakuna upang ang ating kasiguruhan at kaligtasan ay mamintina.