ZERO case tayong muli mga kababayan.
Parati nating iisipin na ang pagiingat ang syang nagbibigay sa atin ng ganitong kapanatagan. Hindi tayo dapat makampante kung nais natin na magdirediretso ang ganitong ZERO case status.