Pito (+7) and naitalang kaso

Mga kaso:
Patient no: 1446 age: 22 gender: FEMALE
address: BRGY MAYBUBON
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Encoder, Walang history of travel at wala pang
madeterminang exposure

Patient no: 1447 age: 55 gender: MALE
address: BRGY PARTIDA 1
status: SYMPTOMATIC
disposition: DEAD
Kami po ay nakikiramay sa pamilya ng yumao
Nating kababayan

Patient no: 1448 age: 31 gender: FEMALE
address: STO CRISTO
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
May sariling negosyo, walang travel history at wala
pang madeterminang exposure

Patient no: 1449 age: 71 gender: FEMALE
address: STO CRISTO
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Walang travel history at wala pang madeterminang
Exposure maliban kay Pt 1451 at 1450

Patient no: 1450 age: 68 gender: MALE
address: STO CRISTO
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Walang travel history at wala pang madeterminang
Exposure maliban kay Pt 1451 at 1449

Patient no: 1451 age: 36 gender: FEMALE
address: STO CRISTO
status: SYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Nurse, walang travel history at wala pang madeterminang
exposure

Patient no: 1452 age: 6Y gender: FEMALE
address: STO CRISTO
status: ASYMPTOMATIC
disposition: HOME QUARANTINE
Walang travel history at wala pang madeterminang exposure
maliban kay Pt 1451

Pinagiingat po ang lahat