ZERO (0) case po tayo mga kababayan. Salamat sa Dyos at salamat din po sa inyong kooperasyon at pagiingat.

Ipagpatuloy po natin ang pagpapabakuna sapagkat unti unti ay dumadalang na ang nagkaka Covid sa ating bayan at sa buong bansa. Manatili po tayong nagiingat at sumusunod sa patakaran sapagkat walang ibang hinangad ang pamahalaan kundi ang kayoy maging ligtas at ang ating mga kababayan ay makaiwas sa nakamamatay na sakit.

Makakaasa po kayo na ginagawa ng pamahalaang lokal ang lahat upang maprotektahan ang mamamayan ng ating minamahal na bayan.

COVID-19 Update as of November 11, 2021 photo