Ulat mula sa ating MHO/RHU

Labing walo (+18) ang nagpositibo
Syam (9) ang recovered

Patient No. 400 AGE: 58 FEMALE
ADRESS: BRGY STA. VERONICA
STATUS: SYMPTOMATIC
Liaison Officer, walang history of travel, walang exposure kung kayat patuloy na inaalam pa kung saan nya ito nakuha. Naka kwarantina na.

Patient No. 401 Age:62 FEMALE
address: BRGY. CAVITE
Walang history of travel at exposure kung kayat inaalam pa kung saan nya ito nakuha. Naka kwarantina na sa BIU CAVITE

Patient No. 402 Age: 65Male
address: Brgy. Balbalino
Barangay Official, walang history of travel at walang history of exposure kung kayat inaalam pa ng mga contact tracer. Admitted na sa
Guimba General Hospital

Patient No. 403 Age: 28 MALE
address: STO CRISTO
status: SYMPTOMATIC
Network engineer, nagtungo sa Cuyapo at Cabanatuan, wala pang makuhang impormasyon saan nya ito nakuha. Nakakwarantina na.

Patient No. 404 AGE: 27 FEMALE
ADRESS: STO. CRISTO
STATUS: SYMTOMATIC
Abugada, nagtutungo sa Tayug Pangasinan at pumapasok sa Cuyapo at maaaring sa mga lugar na ito nya nakuha sa virus. Nakakwarantina na.

Patient No. 405 Age: 51 FEMALE
address:ST JOHN DIST
status: SYMPTOMATIC
Nagtungo sa isang pagamutan sa Tarlac, hindi pa tukoy kanino na expose at ADMITTED na sa isang ospital sa Tarlac

Patient No. 406 Age:38 FEMALE
address: SAN ROQUE
status: SYMPTOMATIC
Nagtungo sa Cabanatuan at maaaring dito nya nakuja ang virus. Nakakwarantina na.

Patient No. 407 Age:62 MALE
address: MACATCATUIT
status: SYMPTOMATIC
Magsasaka, walang history of travel at exposure kung kayat patuloy na inaalam ang mga detalye upang matukoy kung saan nya ito nakuha. Admitted na sa Guimba District Hospital

Patient No. 408 Age:9 MONTHS MALE
address: ST.JOHN
status: SYMPTOMATIC
Kasalukuyan pang inaalam kung paano at kanino nakuha ng pasyente ang virus. Nakakwarantina na

Patient No. 409 Age: 45 MALE
address: STA VERONICA GUIMBA, N E.
status: SYMPTOMATIC
Magsasaka, walang history of travel at na expose kay Pt No. 332. Nakakwarantina na

Patient No. 410 Age:46 FEMALE
address: BRGY. SAN AGUSTIN
status:SYMPTOMATIC
Guro, walang history of travel at exposure kung kayat inaalam pa kung saan nya nakuha ang virus. Nakakwarantina na.

Patient No. 411 Age: 13 FEMALE
address: STA VERONICA
status: SYMPTOMATIC
Estudyante, walang history of travel, naging close contact ni Pt No. 332. Naka kwarantina na.

Patient No. 412 Age: 19. MALE
address: STA VERONICA
status: SYMPTOMATIC
Estudyante, walang history of travel, close contact ni Pt No. 332. Nakakwarantina na

Patient No. 413 Age: 20 FEMALE
address: STA VERONICA
status: SYMPTOMATIC
Estudyante, walang history of travel, close contact ni Pt No. 347. Nakakwarantina na.

Patient No. 414 Age: 38 MALE
address: STA VERONICA
status: SYMPTOMATIC
Walang history of travel at exposure. Nakakwarantina na sa ISOLATION FACILITY

Patient No. 415 Age: 34 MALE
address: BUNOL
status: SYMPTOMATIC
Walang history of travel at exposure. Nakakwarantina na sa ISOLATION FACILITY

Patient No. 416 Age: 24 FEMALE
address:SARANAY DISTRICT
status: SYMPTOMATIC
Branch Manager, walang history of travel at exposure. Nakakwarantina na

Patient No. 417 Age:37 MALE
address: STO CRISTO
status: SYMPTOMATIC
Staff ng isang pribadong paaralan, walang history of travel, walang exposure at inaalam pa kung kanino at saan nya ito nakuha. Nakakwarantina na.

Nadeklarang recovered na sila
Ca.bugtong
Pt No 307
Pt No. 311

Saranay
Pt No. 283
Pt No. 285
Pt No. 290

Veronica
Pt No. 314

recovered

Pt No. 251 caingin
Pt No. 295 manacsac
Pt No. 296 manacsac
Ayon sa DOH recovery and discharge criteria.

Magingat po tayong lahat mga kababayan.