MHO/MESU/RHU report
Anim (+6) na positive at isang (-1) negative
Patient no: 565 age:63 gender: MALE
address: CABARUAN status:SYMPTOMATIC
HOSPITAL ADMITTED
Walang history of travel at walang exposure
Patient no: 566 age: 27 gender: MALE
address: PARTIDA 1 status: SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Sundalo, nagtungo sa Baler Aurora, wala pang maestablish na exposure
Patient no: 567 age:3 gender:female
address: Cawayan Bugtong status:SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang history of travel at wala pang maestablish na exposure
Patient no: 568 age:5 gender:male
address: Cawayan Bugtong
status:SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang history of travel at wala pang maestablish na exposure
Patient no: 569 age:11 gender:male
address: Cawayan Bugtong
status:SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang history of travel at wala pang maestablish na exposure
Patient no: 570 age:28 gender:FEMALE
address:BACAYAO status:SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Bookkeeper at nagtungo sa Bauang La Union, naging close contact ng isang covid patient sa labas ng ating bayan.
Ang mga magulang at kasama sa bahay ng tatlong bata ay kasalukuyan ng sinusuri at ipapaloob sa Swab Antigen upang malaman kung saan nakuha ng mga bata ang virus.
Patuloy na pagiingat ang aming nais iparating sa lahat.

#WeHealAsOneGuimbaKongMahal