Dalawa (+2) ang Covid Positive na naitala

Mga kaso:
Patient no: 615 age:74 gender:female
address:SARANAY GUIMBA NUEVA ECIJA
status:ASYMPTOMATIC
HOSPITAL ADMITTED
Walang Travel history at walang matukoy na exposure

Patient no: 616 age: 22gender: MALE
address: BACAYAO
status:ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Nagtungo sa Dalton Pass at Pangasinan. Wala pang matukoy na exposure

Nananatiling mababa ang ating kaso at ang lahat ng ito ay bunga ng pagiingat at pakikiisa ng ating mga kababayan. Ipagpatuloy po natin ang ibayong pagiingat.