UPDATE: Labing Apat (+14) na positibong kaso ang naitala ngayon July 7, 2021.
Tatlumput anim (36) naman ang recovered
Ulat mula MHO/MESU/RHU

Mga bagong kaso
Patient no: 600 age:68 YRS OLD gender: FEMALE
address: STA. LUCIA
status:SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang travel history at walang exposure

PATIENT NO: 601 AGE: 55 GENDER: MALE
ADRESS: SARANAY
STATUS: SYMTOMATIC
HOSPITAL QUARANTINE
Walang history of travel at maaaring naging close contact ni Pt No. 575

PATIENT NO: 602 AGE: 24 GENDER: MALE
ADRESS: SARANAY
STATUS: ASYMTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang history of travel at maaaring naging close contact ni Pt No. 580

Patient no: 603 age:40 gender: FEMALE
address: STO. CRISTO
status:SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Kasambahay, walang history of travel at naging close contact ni Pt No. 595

Patient no: 604 age: 33 gender: FEMALE
address:SARANAY
status: SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang history of travel at maaaring naging close contact ni Pt No. 595

Patient no: 605 age:32YRS OLD gender: MALE
address:CAVITE
status:SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Nurse, walang history of travel at naging close contact ni Pt No. 579

Patient no: 606 age: 26 gender: FEMALE
address: CAVITE
status:SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang travel history at naging close contact ni Pt No. 579

Patient no: 607 age: 83 gender: FEMALE
address: LENNEC
status: ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Nagtungo sa isang Ospital sa Tarlac at wala pang madeterminang exposure

Patient no: 608 age: 1 YR OLD gender: FEMALE
address: CAVITE GUIMBA status:ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang travel history at naging close contact ni Pt No. 593

Patient no: 609 age:62 gender:MALE
address: SARANAY
status:ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang history of travel at maaaring naging close contact ni Pt No. 583

Patient no:610 age: 52 gender: FEMALE
address: ST JOHN
status: SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang travel history at wala ding exposure

Patient no:611 age: 44 gender: MALE
address: PUROK 3 BANITAN GUIMBA NE
status: SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Company Driver, nagtungo sa Caliraya Laguna at wala pang madeterminang exposure

Patient no:612 age: 23 gender: FEMALE
address: NAGPANDAYAN
status: ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Marketing assistant sa isang kumpanya sa San Jose at walang madeterminanv exposure

Patient no:613 age: 35 gender: FEMALE
address: SAN BERNARDINO
status: ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang travel history at naging close contact ni Pt No. 571

Nadeklarang Recovered na sila Pt No:
Pt No. 544 Veronica
Pt No. 545 Veronica
Pt No. 546 Veronica
Pt No. 547 Veronica
Pt No. 548 Veronica
Pt No. 549 Veronica
Pt No. 550 Veronica
Pt No. 551 Veronica
Pt No. 552 Veronica
Pt No. 553 Veronica
Pt No. 554 Veronica
Pt No. 477 Bacayao
Pt No. 494 P.INCHIK
Pt No. 495 Marikit
Pt No. 501 Pacac
Pt No. 504 Lennec
Pt No. 513 Cavite
Pt No. 524 Sta.Lucia
Pt No. 534 Marikit
Pt No. 535 Marikit
Pt No. 536 P.INCHIK
Pt No. 538 Lennec
Pt No. 539 Pacac
Pt No. 540 Sta.Lucia
Pt No. 541 Sta. Lucia
Pt No. 542 Sta. Lucia
Pt No. 555 Lennec
Pt No. 502 Sta. Ana
Pt No. 556 Banitan
Pt No. 557 Bantug
Pt No. 508 Caingin Tabing Ilog
Pt No. 363 San Roque
Pt No. 406 San Roque
Pt No. 427 MANACSAC
Pt No. 467 Caingin Tabing Ilog
Pt No. 483 San Rooque
Ayon sa DOh recovery and discharge criteria.

Halos karamihan sa mga bagong kaso ay mga close contact at silay mga nakakwarantina na bago pa lumabas ang resulta.

Ibayong pagiingat ang aming paalala sa tuwi tuwina

#WeHealAsOneGuimbaKongMahal