Update: para nalalaman ng mamamayan ang latest news sa Covid situation.
Apat (+4) ang nagpositibo (July 4, 2021)
Ulat mula sa MHO/MESU/RHU

Patient no: 592 age: 66 gender: FEMALE
address: CAVITE status:ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang travel history at naging close contact ni Pt No. 593, 594 at 579

Patient no: 593 age: 64 gender: MALE
address: CAVITE status:ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Retirado, nagtungo sa Tagudin Ilocos Sur, at naging close contact ni Pt No. 592, 594 at 579

Patient no: 594 age: 15 gender: FEMALE
address: CAVITE status:ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Nagtungo sa Urdaneta Pangasinan at naging close contact ni Pt No. 592, 593 at 579

Patient no: 595 age: 41 gender: MALE
address: SARANAY status: SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
NIA Officer, nagtungo sa Pampanga at wala pang madetermine na exposure.

Tatlo sa apat na pasyente ay nakakwarantina na bilang mga close contact at dinidetermine pa kung sino ang index patient sa mga nabanggit na pasyente. Ang isa ay ipinaloob na sa kwarantina sampu ng kanyang mga naging close contact.

Ingat po tayo parati mga kababayan