Sa kasawiang palad po ay may labing syam (+19) na positive (update petsang July 28, 2021)

Mga kaso:
Patient no: 655 age: 38 yrs old gender: MALE
address: BRGY. CASONGSONG
status:ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Engineer, walang history of travel at naging close contact ng isang Covid Positive

Patient no: 656 age:32 gender FEMALE
address: BRGY. SAN RAFAEL
status:SYMPTOMATIC
ADMITTED
Nagtungo sa San Jose General Hospital at wala pang matukoy na exposure

Patient no: 657 age:7 yrs old gender: FEMALE
address: BRGY. NARVACAN 1
status:ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang travel history at close contact ng isang Covid Positive

Patient no: 658 age:66 yrs old gender: FEMALE
address: BRGY. NARVACAN 1
status:ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang travel history at close contact ng isang Covid Positive

Patient no: 659 age:25 gender: FEMALE
address: BRGY. NARVACAN 1
status:ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Cashier, walang history of travel at close contact ng isang Covid Positive

Patient no: 660 age:31 gender:MALE
address: BRGY. MATURANOC
status:SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Call center, walang history of travel at naging close contact ng isang Covid Positive

Patient no: 661 age:25 gender:MALE
address:BRGY. Cawayan Bugtong
status:ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Call Center, walang travel history at kasalukuyang bineberipika ang kanyang exposure

Patient no: 662 age:20 gender:MALE
address: MATURANOC GUIMBA NUEVA ECIJA
status:SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Call Center, walang history of travel at naging close contact ng isang Covid Positive

PATIENT NO: 663 AGE: 19 GENDER: FEMALE
ADRESS: BRGY. STO CRISTO
STATUS: SYMTOMATIC
HOME QUARANTINE
Call center, walang history of travel at naging close contact ng isang Covid Positive

PATIENT NO: 664 AGE: 26 GENDER: MALE
ADRESS: BRGY. STO CRISTO
STATUS: SYMTOMATIC
HOME QUARANTINE
Call center, walang history of travel at naging close contact ng isang Covid Positive

Patient no: 665 age: 4 gender: FEMALE
address: MATURANOC GUIMBA, N E.
status: ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang travel history at close contact ng isang Covid Positive

Patient no: 666 age: 47 gender: FEMALE
address: MATURANOC GUIMBA, N E.
status: ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang travel history at
close contact ng isang Covid Positive

Patient no: 667 age: 51 gender: FEMALE
address: MATURANOC GUIMBA, N E.
status: SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang travel history at close contact ng isang Covid Positive

Patient no: 668 age:1 yrs old gender: MALE
address: BRGY. GUISET
status: SYMPTOMATIC
ADMITTED
Walang travel history at wala pang matukoy na exposure

Patient no: 669 age: 49 gender: FEMALE
address: MATURANOC GUIMBA, N E.
status: ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Magsasaka, walang history of travel at walang exposure

Patient no: 670 age: 25 gender: FEMALE
address:BRGY MATURANOC
status: ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang travel history at wala pang madeterminang exposure

Patient no: 671 age: 67 gender: FEMALE
address: BRGY STO CRISTO
status: SYMPTOMATIC
HOSPITAL ADMITTED
Public official, walang history of travel at naging close contact ng isang Covid Positive

Patient no:672 age: 23 gender: FEMALE
address: BRGY BANTUG
status: SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Call Center, walang history of travel at naging close contact ng isang Covid Positive

Patient no:673 age: 23 gender: MALE
address: BRGY STA CRUZ
status: SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE (BRGY BURGOS, STA. ROSA NE)
PNP applicant, nagtungo ng Sta Rosa at Pampanga. Wala pang matukoy na exposure

Ang lahat ay pinagiingat sapagkat may mga kasong hindi madetermina kung saan nila ito nakuha at kasalukuyang iniimbestigahang mabuti. 

Covid19 Update as of July 28, 2021 photo