8th ZERO COVID status July 10, 2021
One (1) recovered (Pt No. 561 ng C. Bugtong)
Dahil nagiingat ka kabayan.

Salamat po sa inyong pagiingat
Kami po sa pamahalaang lokal ay lubos na nagagalak