Apat (+4) ang positibong kaso

Nadeklarang recovered na sila:
Pt No. 595 Saranay
Pt No. 602 Saranay
Pt No. 604 Saranay
Pt No. 609 Saranay
Pt No. 603 Sto. Cristo
Pt No. 533 Partida
Pt No. 566 Partida
Pt No. 577 Partida
Pt No. 624 Maturanoc
Pt No. 562 Catimon
Pt No. 641 Macamias
Pt No. 620 St.John
Pt No. 648 St John
Pt No. 519 Bacayao
Pt No. 560 P.INCHIK
Pt No. 570 Bacayao
Pt No. 572 Macapabellag
Pt No. 573 Macapabellag
Pt No. 579 Cavite
Pt No. 585 P.INCHIK
Pt No. 586 P.INCHIK
Pt No. 587 Macapabellag
Pt No. 591 San Rafael
Pt No. 592 Cavite
Pt No. 594 Cavite
Pt No. 600 Sta.Lucia
Pt No. 605 Cavite
Pt No. 606 Cavite
Pt No. 607 Lennec
Pt No. 608 Cavite
Pt No. 616 Bacayao
Pt No. 617 NARVACAN 1
Pt No. 619 San Rafael
Pt No. 622 Sta.Lucia
Pt No. 630 San Rafael
Pt No. 651 Bacayao
Pt No. 654 M. Marikit
Pt No. 681 B.Bario
Ayon sa DOH recovery and discharge criteria.

Mga kaso:
Patient no: 688 age: 11 gender: FEMALE
address: MANGGANG MARIKIT, GUIMBA, NE
status: ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang history of travel at naging close contact ng isang covid positive

Patient no: 689 age:55 yrs old gender: FEMALE
address: BRGY. MANGGANG MARIKIT
status:SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang history of travel at walang exposure

PATIENT NO: 690 AGE: 47 GENDER: FEMALE
ADRESS: BRGY. STO CRISTO
STATUS: SYMTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang travel history at naging close contact ng isang covid positive

Patient no:691 age: 85 gender: FEMALE
address: NAGPANDAYAN
status: SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang travel history at wala ding exposure

Dalawang kaso natin sa ngayon ang wala pang madeterminang exposure kung saan at kanino nila ito nakuha.

Pinagiingat po ang lahat

Covid19 Update as of August 4, 2021 photo