Sampu (+10) ang positibong kaso.

Nadeklarang recovered na sila
675 Maturanoc
685 C.Bugtong
Ayon sa DOH recovery and discharge criteria.

Mga kaso:
Patient no: 743 age: 33 gender: female
address: CAVITE
status: ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Vet, walang travel history at wala pang madeterminang exposure maliban kay Pt No. 744

Patient no: 744 age: 31 gender: male
address: CAVITE
status: ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Manager. Nagtungo sa Batangas at naging close contact ng isang covid positive

Patient no: 745 age: 19 gender: female
address: CAVITE
status: SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Kasambahay, walang travel history at maaaring kay Pt No. 744 at 743 ang exposure

Patient no: 746 age: 20 gender: female
address: CAVITE
status: SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Kasambahay. Walang travel history at maaaring may kaugnayan kay Pt 744 at 743 ang kanyang exposure

PATIENT NO: 747 AGE: 23 GENDER: FEMALE
ADRESS: SINULATAN
STATUS:ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Attendant, nagmula sa Paranaque at close contact ng isang covid positive.

PATIENT NO: 748 AGE: 57 GENDER: MALE
ADRESS: SINULATAN
STATUS:ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Ministro, walang travel history at close contact ng isang covid positive

PATIENT NO: 749 AGE: 23 GENDER: Female
ADRESS: STA. VERONICA
STATUS: SYMPTOMATIC
Home Quarantine
Walang travel history at naging close contact ng isang covid positive

Patient no: 750 age: 40 gender: male
address: Bacayao
status: SYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Sales. Nagtutungo sa Tibag, Pampanga at Tarlac at wala pang madeterminang exposure

Patient no: 751 age: 68 gender: female
address: Balbalino
status: ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Walang travel history at naging close contact ng isang covid positive

Patient no: 752 age: 39 gender: MALE
address: SAN ROQUE
status: ASYMPTOMATIC
HOME QUARANTINE
Nagtungo sa Doctors Cabanatuan at naging close contact ng isang covid positive

Mga agarang aksyon:
1. Diretsong contact tracing sapagkat may isang hindi pa tukoy kung saan nya nakuha
2. Paghahatid ng food packs sa mga naidagdag sa kwarantina
3. Scheduling ng disinfection
4. Scheduling ng swab testing
5. Pakikipagkoordina sa BHERTs upang makapagtalaga ng maaaring pakisuyuan na tiga bili ng mga nakakwarantina.
6. Pagtitiyak na hindi lumalabas ang nakakwarantina
7. Pagsisiguro na nakahiwalay o naka isolate ang mga naka kwarantina sa bahay.
8. Pagdadala ng pasyente sa pasilidad

Iba pang gawain:
1. Pagdadala ng maysakit sa pagamutan
2. Pagdadala ng Covid positive sa pagamutan
3. Immediate disinfection ng pasilidad matapos ma expose ang isang kawani

Bagamat sampu pa din ang ating kaso o pangatlong araw na mataas ang bilang ay halos mga naging close contact ang mga ito ng covid positive.

Pairalin po ang pagsunod sa mga patakaran at ugaliing magingat para sa inyong mga mahal sa buhay mga kababayan.

Covid19 Update as of August 15, 2021 photo