Alinsunod sa DILG Memorandum Circular 2020-145 “Continuation of Road Clearing”, muli ay ipinaguutos ng pamahalaang nasyunal ang panunumbalik ng road clearing activities.

Agad na nagpatawag ng pulong ang DILG MLGOO upang matalakay ang mga gagawing hakbang upang maisagawa ang kautusang ito.

Ang ating pamahalaang lokal ay nararapat na tumalima o sumunod sa kautusan ng Nasyunal na ahensya kung kayat binibigyang abiso na ang lahat ng may ari o nangungupahan sa mga lugar o establisimyento na lumampas na sa hangganan ng kanilang lupa o alinsunod sa itinatakda ng mga patakaran at batas. Mangyari po na pakialis na ang mga signages at mga pader, gusali, tindahan at iba pang bagay na lumampas na sa itinakda.

Kooperasyon ng bawat isa ay kailangan. Bukas po ang pamahalaan kung kayo ay may nais ikonsulta 09954129279 o di kaya ay makipag ugnayan sa inyong mga barangay officials

#SulongDisiplinadongMamamayan
#DisiplinaMuna
#GuimbaKongMahal