Sa pamunuan at mga kawani ng ating Guimba Community Hospital o mas kilala bilang Lying In, ang buong komunidad ng lokal na pamahalaan ay nagagalak at nagpapasalamat sa inyong ipinapamalas na pagpapaunlad ng inyong serbisyo para sa kapakinabangan ng mamamayan ng ating bayan maging sa panahon ng pandemya. Sambit at mensahe ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon “Ipagpatuloy ang mabuting paglilingkod para sa kapakanan ng ating mga kababayan”

Karangalan para sa LGU Guimba
Congratulations!!

#GuimbaCommunityHospital
#GuimbaKongMahal