Matapos ang mahabang paglalakbay sa gitna ng pandemya, buong giting at kababaan ng loob na pinatunayan ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon ang kanyang tapat, mapagmalasakit, transparent, masinop, pro-people at mahusay na pamamahala at ang patunay ay ang kalalabas na balita na ang ating minamahal na bayan ay pumasa sa minimithi ng lahat na Seal of Good Local Governance (SGLG)
Sa buong titulo pa lamang na Seal (patunay) of Good (mahusay, masinop at iba pang pagkilala) Local Governance (lokal na pamamahala) ay makikita na natin ang ibig sabihin o nais iparating ng prestihiyosong award para sa pamamahala.
Salamat po sa Sanguniang Bayan na pinamumunuan ng ating Vice Mayor Jesulito Doc Lito Galapon at mga Konsehales ng Bayan. Ka-Partner natin sa pagsusulong ng higit na kaunlaran at kapayapaan sa ating minamahal na bayan ng Guimba.
Congrats Team GKM!! Salamat po sa inyong suporta sa adhikain, prinsipyo at inisyatiba. Sa SGLG award na ating nakamit WAGI ang Mamamayan. Karangalan para sa ating Bayan.