Unti unti ng nagkakahugis ang ating 2 storey building na magagamit ng mga kawani ng pamahalaan, mga sectoral na organisasyon, Liga ng mga Barangay, Estudyante at paaralan, kalipunan ng mga asosasyon upang kanilang maging event center.

Ang multi purpose na ito ay magiging command center monitoring area upang ang ating mga response cluster ay agad na makakatugon sa pangangailangan ng mamamayan.

eLibrary para sa mga estudyanteng walang sapat na kakayahan makapag internet at maging research hub na din.

Serbisyong naglalayon na makatulong sa lahat
Serbisyong alay ng ating Mayor Jose Boyong Boyong Dizon para sa bayan at mamamayan.

#GuimbaKongMahal